วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

.....บันทึกการเดินทาง เสียมเรียบ ของกิติมา จูลี่เหมย..... ตอนที่ 1

ตอนที่ 1
บันทึกการเดินทาง สุราษฎร์ธานี เสียมเรียบ กับสมาชิก 11 คน อันแสนประทีบใจ วันที่ 10 ต.ค.56 เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย FD3232 Surat Thani -Bangkok ดอนเมือง เวลา 16.10 ถึง กทม.17.20 ท้องฟ้าสวยมาก พักบ้านญาติพี่ตู่ที่บางบัวทอง ได้ทานอาหารร้านปักษ์ใต้แสนอร่อย