ตอนที่ 4 บันทึกการเดินทางอียิปต์ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 18-26 เมษายน 2555

วันที่ 22 เมษายน 2555 เกาะเวนิส-ล่องเรืออนโดล่า-ลูเซิร์น

วันที่ 18-19  เมษายน 2555 กรุงเทพ- ไคโร (อียิปต์)
วันที่ 20 เมษายน 2555 ไคโร-กรุงโรม
วันที่ 21 เมษายน 2555 ฟิโนโรมาโน -ปิซ่า-เวนิส
วันที่ 22 เมษายน 2555 เกาะเวนิส-ล่องเรืออนโดล่า-ลูเซิร์น
วันที่ 23 เมษายน 2555 ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ดิจอง
วันที่ 24 เมษายน 2555 ดีจอง- ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ 
วันที่ 25-26 เมษายน 2555 หอไอเฟล -ประตูชัย-ชอปปิ้ง -ไคโร -กรุงเทพ

คณะตื่นเช้ากันเป็นพิเศษ เน้นถ่ายภาพกันเป็นที่สนุกสนาน เป็นที่น่าสังเกต รถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถขนาดเล็กทั้งนั้น ทั้งในเมืองและนอกเมือง ต่างจากในเมืองไทย จะเห็นรถยนต์ขนาดใหญ่ๆเยอะมาก ก่อนที่จะมายุโรป จินตนาการว่าคงเห็นรถยุโรปคันใหญ่ๆ มาเห็นของจริง ไม่ใช่เลยตลอดทางเห็นแต่รถคันเล็กๆ  แต่ก็ดีนะคะ ประหยัดน้ำมันดี หาที่จอดก็สะดวกใช้พื้นที่ในการจอดน้อยก็คงเป็นอีกเหตผลนึงจากนั้นก็เดินทางสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ ลงเรือเดินทางสู่เกาะเวนิช เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะชานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิช ชมสะพานถอนหายใจ  ที่เชื่อมต่อระหว่าง Doge Palace ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิชในอดีต  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย  ชมจตุรัสเซนต์มาร์ค  ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปิตยกรรมไบแซนไทน์

 
อิสระกับการ  Shopping สินค้าพื้นเมืองของเวนิชตามอัธยาศัย มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ จากนั้นล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิช สู่คลองใหญ่ Grand Chanel คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยพรรมที่ สะพานเรียบอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่ง ท่าเรือตรอนเซโต้
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ หมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ผ่านชมความงามของทเลสาบโคโม่ และ ทเลสาบลูกาโน ซึ่งป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่โอบล้อมด้วยเมือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้
ถ่ายรูปกับอนุสาววรีย์สิงโตแกะสลักหน้าริมผา  สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกห้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส


ก่อนรับประทานอาหารค่ำและเข้าที่พัก ไกด์นำมา Shopping ของที่ระลึกที่ร้านของคนไทย ก็ Shop กันกระจุยเลย อย่างน้อยวันนี้ได้ของฝากแม่แล้วล่ะ 

พักค้างคืนที่ IBIS STYLES HOTEL 
www.accorhotels.com


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ท่องเที่ยว ณ JEJU เกาหลีใต้

ตอนที่ 1 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (7-9 เมษายน 2560 เดินทาง โกลกัตตา-นิวเดลี-เลห์)

ตอนที่ 4 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (12 เมษายน 2560 LEH)