วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 1 บันทึกการเดินทาง กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสานสิบสามกษัตริย์ 14-18 ตุลาคม 2546

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2546 กรุงเทพ ปักกิ่ง หอเทียนถาน ศูนย์หัตถกรรมจิ่นไท่หลาน กายกรรมปักกิ่ง
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4

23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินแอร์ไชน่า อาคาร 2 เคาน์เตอร์ 12 พบเจ้าหน้าที่บริษัทที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ใช้บริการของบริษัท มิคโก แทรเวล จำกัด (MICKO Travel)