วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 1 บันทึกการเดินทางหัวหิน พักที่เซ็นทาราแกรนด์ รีสอร์ท วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554


 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554