วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บันทึกการเดินทาง กัวลาลัมเปอร์ มะละกา แคมมารอน ปินัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2-5 ตุลาคม 2553

วันที่ 3 ตุลาคม 2553