วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บันทึกการเดินทาง คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง วันที่ 3-6 กันยายน 2553

วันที่ 4 กันยายน 2553
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4