วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บันทึกการเดินทางหัวหิน พักที่ Haven Resort วันที่ 16-18 ตุลาคม 2554


วันที่ 16 ตุลาคม 2554 วันที่ 17 ตุลาคม 2554วันที่ 18 ตุลาคม 2554