วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 3 บันทึกการเดินทาง กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสานสิบสามกษัตริย์ 14-18 ตุลาคม 2546

วันที่ 17 ตุลาคม 2546
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4