วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 3 บันทึกการเดินทาง กัวลาลัมเปอร์ มะละกา แคมมารอน ปินัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2-5 ตุลาคม 2553

วันที่ 4 ตุลาคม 2553
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4