วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 3 บันทึกการเดินทางแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ เมืองโปฮาง ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2552


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552