วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 4 บันทึกการเดินทางเวียดนาม -1 วันที่ 17-23 เมษายน 2549

วันที่ 21 เมษายน 2549
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6