วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 4 บันทึกการเดินทางเกาหลี-2 วันที่ 7-11 เมษายน 2553

วันที่ 11 เมษายน 2553
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4