วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 4 บันทึกการเดินทางแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ เมืองโปฮาง ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2552

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5