วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 4 บันทึกการเดินทางอิสานและประเทศลาว 7-12 ธันวาคม 2546

วันที่ 10 ธันวาคม 2546