วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 5 บันทึกการเดินทางเวียดนาม -2 วันที่ 9-15 ธันวาคม 2550

วันที่ 14 ธันวาคม 2550
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6