วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 5 บันทึกการเดินทางอิสานและประเทศลาว 7-12 ธันวาคม 2546

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2546
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4  ตอนที่ 5