วันที่ 11-14 ใน UK The Grange School (20 วันใช้ชีวิตในต่างแดนประเทศอังกฤษที่แสนประทับใจ)

วันที่ 11-14 ใน UK The Grange School
(20 วันใช้ชีวิตในต่างแดนประเทศอังกฤษที่แสนประทับใจ)


วันที่ 20-23 ตุลาคม 2557 เป็นช่วงที่นักเรียนไปเรียนกับ Buddy ที่ The Grange School ทุกเช้าทุกคนพร้อมกันที่ Southbourne School of English แล้วจะมีรถโรงเรียนไปส่งไปรับทุกวัน วันแรกทีไปถึงทางโรงเรียนให้ไปพร้อมกันที่ห้องสมุด มีคุณครูเป็นผู้ประสานงาน และ Principal ให้การต้อนรับ และมี Buddy มารับนักเรียนของเราไปที่ห้องเรียน ซึ่งจะเข้าเรียนในแต่ละวิชาตาม จากการสังเกตุน้องกรีนคนสวยน่าจะ Happy ที่สุดมีความสุขกับ Buddy มากเจอกันวันแรกได้ใส่เสื้อสูตรโรงเรียนของ Buddy แล้ว... Buddy ส่วนครูอี๊ด กับครูกิต คุณครูผู้ประสานงานนำเยี่ยมชมโรงเรียนประทับใจหลายอย่างเลย
อย่างแรกก็คือ การเรียนอาชีพมีหลากหลาย เช่น เสริมสวย. ซ่อมรถยนต์. ธุรกิจ ศิลปะ ดนตรี อุปกรณ์การเรียนระดับมืออาชีพเลย

ความประทับใจอีกอย่างก็คือการนำผลงานของนักเรียนจากการเรียนในวิชาที่เน้นกระบวนการในการคิดและกระบวนการทำงานแสดงให้เห็นทุกขั้นตอน.

การประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นหลากหลายทุกสาขาวิชา มีทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้แข่งขัน และการแข่งชัน ดูแล้วแสดงถึงความหลากหลายความสามารถของนักเรียนจริงๆเลย

นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลามาก ไม่เห็นภาพการนั่ง. Chat /การใช้เพื่อการบันเทิงของนักเรียน ของบุคลากรในโรงเรียนเลย การใช้ wifi ไม่ได้ใช้แบบอิสระแบบเรานะ ครูอี๊ด ครูกิต.ขอใช้ wifi. สักพักเจ้าหน้าที่ศูนย์  ICT มาเซ็ทเครื่องให้เอง ขอบอกว่า Facebook เค้า บล๊อกทั้งโรงเรียนอีกเว็บก็คือเว็บแปลภาษาของ Google ก็บล๊อกเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเพราะอะไรหรือไม่ก็เค้าอาจจะกลัวนักเรียนเข้าใจผิดการแปลที่บางครั้งอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือป่าว


ที่ห้องสมุดจะมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง เท่าที่สังเกตจะมีครูวิชาต่างๆนำนักเรียนมาใช้ห้องตลอดทั้งวัน 

อีกอย่างคือการขาย morning break ประมาณ 10.30 และ lunch 13.30 เปิดขายในช่วง 2 เวลานี้เท่านั้น นักเรียนเข้าแถวซื้อแบ่งเป็นด้านที่เป็นของร้อน กับของเย็น.เมื่อหมดเวลาร้านค้าจะปิดร้านทันทีและเคลียร์ความเรียบร้อยของ cafeteria ทันที

ประทับใจสุดๆก็คือในห้องประชุมไม่มีเสียงคุยเลย ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเลย ครูกิต บันทึกวิดีโอไว้ ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตการณ์จริงคงคิดว่าบันทึกแต่ภาพไม่ได้บันทึกเสียงมาด้วยเพราะเงียบสนิทจริงๆ 

การรณรงค์กันในเรื่องการ Recycle ด้านหน้าโรงเรียนมีตู้สำหรับรับบริจาคเสื้อผ้า รองเท้าที่ยังมีสภาพดีๆ เพื่อนำไปขายต่อนำรายได้มาใช้ประโยชน์ต่อไป อีกอย่างก็คือขยะ จะมีถังขยะที่รองรับการแยกขยะ เท่าที่สังเกตไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะเห็นถังขยะที่แยกประเภทขยะทุกที่ โดยเริ่มจากที่บ้านเป็นการสร้างนิสัยที่ดีมากโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ท่องเที่ยว ณ JEJU เกาหลีใต้

ตอนที่ 1 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (7-9 เมษายน 2560 เดินทาง โกลกัตตา-นิวเดลี-เลห์)

ตอนที่ 4 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (12 เมษายน 2560 LEH)