ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 30 มกราคม 2558

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์สหวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจูดบ้านห้วยลึก บ่อนำ้พุร้อนท่าสะท้อนหรือบ่อน้ำพุร้อนรัตนโกสัย  และเขื่อนรัชประภา วันที่ 30 มกราคม 2558จุดแรกก็คือ ศูนย์สหวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจูดบ้านห้วยลึก

จุดที่สองคือ บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย)
บ่อน้ำพุร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ได้มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ในบางส่วน ได้แก่ บ่อแช่เท้า บ่อแช่ตัว น้ำแร่ร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น นอกจากนี้มีบ้านพักเพื่อให้บริการแก่ผู้มารักษาด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ
การเดินทาง จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางหมายเลข 401 จนถึงสามแยก กม.0 ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข 401 จนถึงทางแยกซ้ายมือเข้าสู่บ้านบ่อกรัง ผ่านถนนทางรถไฟและผ่านตัวตลาดตำบลบ่อกรังประมาณ 4 กิโลเมตร พบทางแยกขวามือเข้าสู่บ้านห้วยลึก ซึ่งเป็นเส้นทางไปบ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จุดที่สามคือ ขื่อนรัชประภา


 โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ท่องเที่ยว ณ JEJU เกาหลีใต้

ตอนที่ 1 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (7-9 เมษายน 2560 เดินทาง โกลกัตตา-นิวเดลี-เลห์)

ตอนที่ 4 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (12 เมษายน 2560 LEH)