วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

นักเรียน MLP ทัศนศึกษา@ปืนัง.แคเมอรอน. มาเลเซีย 4-7 มีนาคม 2558

วันที่ 4  มีนาคม 2558

วันที่ 5  มีนาคม 2558

วันที่ 6  มีนาคม 2558

วันที่ 7 มีนาคม 2558 เดินทางกลับ