บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2016

ตอนที่ 1 ตะลอนทัวร์ ญี่ปุ่น 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2559 (การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง-เดินทางจากสุราษฎร์ธานี ถึง สนามบินนาริตะ)

รูปภาพ
ตอนที่ 1 ตะลอนทัวร์ ญี่ปุ่น 31 มีนาคม  2559
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2ตอนที่ 3ตอนที่ 4ตอนที่ 5ตอนที่ 6ตอนที่ 7

เดินทางวันแรก


การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางกันเองไม่ได้ไปกับทัวร์ แต่พวกเราก็มีความมั่นใจในการเดินทางในครั้งนี้มากนำทีมโดยน้องฟ้า หลานสาวคนสวย ซึ่งมีประสบการณ์ด้านภาษาญี่ปุ่น เคยไปโครงการแลกเปลี่ยนที่โตเกียวมาแล้ว และทำงานที่บริษัทญี่ปุ่น มีโอกาสได้ไปโตเกียวกับบริษัท 2-3 ครั้ง ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก็อยู่ในระดับดีเชียวแหละ นอกจากนี้น้องฟ้าเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งรอบข้างและช่างสังเกต เตรียมข้อมูลก่อนการเดินทางพอสมควรทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น ผู้ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในการจองตั๋วเครื่องบิน  จองที่พัก ก็ยกให้หลานสาวคนสวยอีกคนคือน้องพลอย ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่น้องพลอยได้เดินทางไปญี่ปุ่นก็เป็นผู้สืบค้นข้อมูลต่างๆให้กับคณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารการกรอกใบเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น  การปฏิบัติตนและมารยาทที่พึงปฏิบัติ น้องพลอยก็จะส่งมาให้คณะได้เรียนอยู่ก่อนการเดินทาง  คนสำคัญคือสปอนเซอร์รายใหญ่รับผิดชอบเรื่องการเดินทางค่าเครื่องบินไปกลับ และค่าเดินทางรถไฟฟ้าตลอดทริป คื…