วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2558


ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 นำทีมโดยครูสมบัติ ระมัด หัวหน้าระดับ  สวนสละอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ตอนที่ 5 เดินทาง 3 แคว้นแดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560

ตอนที่ 5 การเดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560 ส่วนนำ    ตอนที่ 1    ตอนที่...