วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2558


ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 นำทีมโดยครูสมบัติ ระมัด หัวหน้าระดับ  สวนสละอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี