วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

เดินทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วันที่ 6-12 ธันวาคม 2559(5)

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2559
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4  ตอนที่ 5