วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตอนที่ 3 เดินทางซีอาน สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ (ซีอาน-เจิ้งโจว )

ตอนที่ 3 เดินทางซีอาน สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้  (ซีอาน-เจิ้งโจว )
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3

เดินทางเข้าสู่นครเจิ้งโจว เมืองหลวงนครเหอหนาน
แวะพักเข้าห้องน้ำ อากาศหนาวมากๆๆๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารเย็น


เข้าพักที่โรงแรม BIN HE HOT SPRING HOLIDAY HOTEL


ตื่นเช้าเดินทางไปสนามบินเจิ้งโจว 8.30 น. เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 681 ถึงเวลา 11.40 น.

เดินทางกลับสุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพ


ตอนที่ 5 เดินทาง 3 แคว้นแดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560

ตอนที่ 5 การเดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560 ส่วนนำ    ตอนที่ 1    ตอนที่...