บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2017

เดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (โกลกาตา พาราณสี นิวเดลี อัครา อัมริตสา จ๊อดปูร์ จัยปูร์)

รูปภาพ
เดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (โกลกาตา พาราณสี นิวเดลี อัครา อัมริตสา จ๊อดปูร์  จัยปูร์) 7-16 กรกฎาคม 2560
ส่วนนำ ตอนที่ 1ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4ตอนที่ 5


...................................................................................................................................................................
สังเวชนียสถา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล

สังเวชนียสถาน (อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน) แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ

สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบเห็น

สังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง คือ
สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน)
สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา)
สถานที่แสดงปฐมเทศนา (สารนาท)
สถานที่ปรินิพพาน (กุสินารา)

สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ จากเนื้อควา…

ศึกษาแหล่งเรียนรู้@ห้วยยอด จังหวัดตรัง ( 26 มกราคม 2560)

รูปภาพ
วันที่ 26 มกราคม 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้@ห้วยยอด จังหวัดตรัง ม.5/9
ออกเดินทางจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ภาพฉบับเต็มคลิกที่นี่


จุดแรกคือ วังเทพทาโร