วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (โกลกาตา พาราณสี นิวเดลี อัครา อัมริตสา จ๊อดปูร์ จัยปูร์)


เดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (โกลกาตา พาราณสี นิวเดลี อัครา อัมริตสา จ๊อดปูร์  จัยปูร์) 7-16 กรกฎาคม 2560
ส่วนนำ  ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4  ตอนที่ 5


...................................................................................................................................................................
สังเวชนียสถา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล


สังเวชนียสถาน (อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน) แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ

สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบเห็น

สังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง คือ
สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน)
สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา)
สถานที่แสดงปฐมเทศนา (สารนาท)
สถานที่ปรินิพพาน (กุสินารา)

สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ จากเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร แสดงให้เห็นว่าสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ได้เกิดขึ้นโดยคำแนะนำของพระพุทธองค์ ที่ได้ตรัสว่า ผู้ใดระลึกถึงพระองค์ พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้

...................................................................................................................................................................
รัฐราชสถาน (Rajasthan)
• ราชสถาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ทางฝั่งตะวันตกของรัฐติดกับประเทศปากีสถาน ทางเหนือติดกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ทางตะวันออกติดกับรัฐอุตตรประเทศและรัฐมัธยประเทศ ทางใต้ติดกับรัฐคุชราต ทางใต้ของรัฐราชสถานจะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอาหรับ 400 กม. มีเทือกเขา Aravalli ซึ่งจะแบ่งราชสถานออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทะเลทรายปกคลุม 2 ใน 3 ของรัฐ และฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์
• เมืองหลวง : คือเมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือ จัยปูร์
• ขนาดพื้นที่ : มีพื้นที่342,239 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
• ภาษาประจำรัฐ : ฮินดี ราชสถานี อังกฤษ
• ภูมิประเทศ : พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐราชสถาน คือ ทะเลทราย Thar ซึ่งมีชายแดนขนานกับ Sutlej-Indus river valley คู่กับประเทศปากีสถาน และไม่มีพื้นที่ติดทะเล มีแม่น้ำ Chambal ซึ่งจะเป็นแม่น้ำเดียวที่ไหลตลอดปี ส่วนแม่น้ำ Banas เป็นแม่น้ำเดียวที่จะไหลอยู่แต่เพียงภายในรัฐราชสถาน
• ภูมิอากาศ : ภูมิอากาศจะร้อนแห้งกึ่งทะเลทราย


...................................................................................................................................................................
สารคดี 1000 สถานที่ ต้องไปให้ได้ก่อนตาย ตอน อินเดีย

ท่องทั่วทวีป ตอน เดลีและราชสถาน

...................................................................................................................................................................
หนังพาไป : พาราณสี เมืองที่มีมาพร้อมกับกาลเวลา


หนังพาไป : ชีวิต(พระ)นักศึกษาไทย ในพาราณสี ...................................................................................................................................................................
เที่ยวสารนาถ 
1 ใน 4 สังเวชนียสถาน

อริยทัศน์ อินเดีย : สารนาท หลังพุทธกาล

เที่ยวไปตามใจฝัน ตอน สารนารถ จุดกำเนิดแห่งพระธรรมจักร


...................................................................................................................................................................
อักรา มากกว่าทัชมาฮาล 

Taj Mahal ทัชมาฮาลกับความรักที่เหนือกาลเวลา

หนังพาไป : ทัชมาฮาล

สารคดีทัชมาฮาล เรื่องเล่าข้ามโลก


...................................................................................................................................................................

หนังพาไป : วิหารทองคำ แห่งเมืองอมฤตสาร์

หนังพาไป : หลั่งเลือดที่อมฤตสาร์

...................................................................................................................................................................

เที่ยวนี้ขอเมาท์ ตอน จ๊อดปูร์ (Jodhpur) ประเทศอินเดีย (เมืองสีน้ำเงิน) Ep 1

เที่ยวนี้ขอเมาท์ ตอน จ๊อดปูร์ (Jodhpur) ประเทศอินเดีย (เมืองสีน้ำเงิน) Ep 2

หนังพาไป : จอดห์ปูร์... เมืองสีฟ้า

...................................................................................................................................................................

ผจญภัยไร้พรมแดน India 2 ตอน ไจปูร์เมืองสีชมพู

รายงานพิเศษ..ชัยปุระ นครสีชมพู//TNN24

...................................................................................................................................................................


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้@ห้วยยอด จังหวัดตรัง ( 26 มกราคม 2560)

วันที่ 26 มกราคม 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้@ห้วยยอด จังหวัดตรัง ม.5/9
ออกเดินทางจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ภาพฉบับเต็มคลิกที่นี่


จุดแรกคือ วังเทพทาโร

ถ้ำเล เขากอบ 


ศูนย์ศิลปะวิถี บ้านคลองคุ้ย ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง