วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศึกษาแหล่งเรียนรู้@ห้วยยอด จังหวัดตรัง ( 26 มกราคม 2560)

วันที่ 26 มกราคม 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้@ห้วยยอด จังหวัดตรัง ม.5/9
ออกเดินทางจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ภาพฉบับเต็มคลิกที่นี่






จุดแรกคือ วังเทพทาโร





















































ถ้ำเล เขากอบ 


















ศูนย์ศิลปะวิถี บ้านคลองคุ้ย ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง