เดินทางในประเทศ


เข้าค่ายลูกเสือ
มกราคม 2561

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560


วันที่ 26 มกราคม 2560

วันที่ 6-12 ธันวาคม 2559

วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559

วันที่ 17 - 19 เมษายน 2559


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าค่ายลูกเสือ สวนสยาม
มกราคม 2559

วันที่ 5-10 ธ.ค.2558


วันที่ 30 กรกฎาคม 2558


5 กรกฎาคม 2558


วันที่ 5-10 มกราคม 2558


วันที่ 30 มกราคม 2558
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์สหวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจูดบ้านห้วยลึก บ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อนหรือบ่อน้ำพุร้อนรัตนโกสัย  และเขื่อนรัชประภา
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557


พักที่ V Villa หัวหิน 
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2555


เดินทางไป สวนผึ้ง ราชบุรี
วันที่ 12-13 สิงหาคม 2555วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2555

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2554


วันที่ 24-25 กันยายน 2554

วันที่ 7-12 ธันวาคม 2546


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ท่องเที่ยว ณ JEJU เกาหลีใต้

ตอนที่ 1 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (7-9 เมษายน 2560 เดินทาง โกลกัตตา-นิวเดลี-เลห์)

ตอนที่ 4 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (12 เมษายน 2560 LEH)