วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตอนที่ 5 เดินทาง 3 แคว้นแดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560

ตอนที่ 5 การเดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560

ส่วนนำ  ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4  ตอนที่ 5

ออกเดินทางโดยรถ Mini Bus 12 ที่นั่ง จากเมือง Jodhpurไปเมือง Jaipur ระยะทาง 338 กม.ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

Jaipur : The Pink City

Jaipur เป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของอินเดียและยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นราชาสถาน เมืองนี้ได้รับขนานนามว่า Pink City หรือเมืองสีชมพูเพราะว่าในปี 1876 Prince Edward VII, Prince of Wales แห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน Jaipur และเพื่อเป็นการต้อนรับแขกพิเศษ Sawa Ram Singh มหาราชาของ Jaipur ในยุคนั้นได้มีคำสั่งให้ทาสีเมืองเป็นสีชมพูจนถึงทุกวันนี้และนั่นคือที่มาของ Pink City

แวะรับประทานอาหารกลางวัน

เข้าพักที่ Umail Bhawan - Heritage Style Hotelออกไปชมเมืองสีชมพู

City Palace, Jaipur

วังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1729 โดยมหาราชาแห่ง Jaipur โดยปัจจุบันเชื้อพระวงศ์ที่สืบทอดเชื้อสายกันมาก็ยังคงประทับอยู่กัน 6 พระองค์พร้อมข้าทาสบริวารที่คอยรับใช้อีก 120 คน ต้องบอกว่าสีสันของวังนี้สวยมากๆ โดยเฉพาะจะมี square หนึ่งในวังนี้ที่จะประกอบด้วยประตู 4 ด้าน ซึ่งแต่ละประตูประกอบด้วยกระเบื้องหลากสีที่สวยงามตระการตามากในเรื่องราวเดียวกันแต่ดีไซน์ที่แตกต่างกันบริเวณด้านนอก City Palace
ถ่ายภาพ City Palace จาก Wind View Cafe ชมพระราชวังสายลม
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
บรรยากาศในห้องพักสวยงามมาก
หลังจาก Check Out พาพี่แจ้ไปโรงพยาบาล

Dr.Panicker's SANJEEVANI HOSPITAL Pvt.Ltd.
Amber Fort

เป็นพระราชวังของมหาราชา เป็นวังเดิมก่อนที่ราชวงศ์จะมีการย้ายไปประทับที่ City Palace


พระราชวังกลางน้ำ


รับประทานอาหารกลางวัน

แวะมาที่ City Palace อีกครั้ง
ไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้า

รับพี่แจ้ที่โรงพยาบาล


ไปสนามบิน
ตอนที่ 5 เดินทาง 3 แคว้นแดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560

ตอนที่ 5 การเดินทาง 3 แคว้น แดนอินเดีย (จ๊อดปูร์ จัยปูร์ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี) 14-16 กรกฎาคม 2560 ส่วนนำ    ตอนที่ 1    ตอนที่...