บทความ

ตอนที่ 2 เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 (Yangshuo, Xianggong Hill -Yulong Valley-Li River-West Street-Impression 3rd Sister Liu Show )

รูปภาพ
ตอนที่ 1ตอนที่ 2ตอนที่ 3

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางไป Yangshuo หยางซั่ว


เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลิน ห่างไปประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม จนมีคำกว่าวว่า “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน” เมืองเล็กๆ เป็นเมืองชนบทที่ค่อนข้างสงบเงียบที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงาม จนต้องบอกว่าสวยจนเกินบรรยาย แม้แต่นักถ่ายภาพจากทั่วโลกต่างเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลินและเมืองหยางซั่ว เพื่อเก็บภาพความสวยงามไปพิมพ์เป็นหนังสือสารคดีท่องเที่ยว เมืองหยางซั่ว เจริญเติบโตเพราะการท่องเที่ยว ทั้งหมู่บ้านแทบไม่มีสถานที่น่าสนใจ นอกจากร้านขายของ ร้านอาหาร และโรงแรม แต่รอบๆบริเวณเมืองหยางซั่ว มีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง นับว่าเป็นสวรรค์บนดิน ที่มีชื่อเสียง จนนักท่องเที่ยวมากุ้ยหลินแล้วต้องแวะ มาที่ เมืองหยางซั่วแวะชมเขาเซียงกง (Xianggong Hill) เพื่อชมวิวแม…