บทความ

ทริปเกาะแรต วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

รูปภาพ
ทริปเกาะแรต วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

จุดแรก ร้านลอดช่องป้าจี๊ด สี่แยกหนองสวน อำเภอกาญจนดิษฐ์
จุดที่สอง ฟาร์มเมล่อน หลานพี่แจ้ อำเภอกาญจนดิษฐ์