เดินทางต่างประเทศ


วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

วันที่ 7-16 กรกฎาคม 2560

วันที่ 7-15 เมษายน 2560


วันที่ 17-20 มีนาคม 2560


วันที่ 7-11 มกราคม 2560


วันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2559

วันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2559

วันที่ 21-25 ตุลาคม 2558

วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2558

วันที่ 2-5 เมษายน 2558

วันที่ 4-8 มีนาคม 2558

วันที่ 10-30 ตุลาคม 2557วันที่ 10-14 ตุลาคม 2556วันที่ 18-26 เมษายน 2555
วันที่ 8-12 ต.ค.55วันที่ 2-5 ตุลาคม 2553
วันที่ 7-11 เมษายน 2553


วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2552

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2552

วันที่ 27-28 ก.พ,1-3 มี.ค.2551

วันที่ 9-15 ธันวาคม 2550

วันที่ 17-23 เมษายน 2549