เดินทางต่างประเทศ

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 

วันที่ 4-9 พฤษภาคม 2561

10-17 เมษายน 2561 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

วันที่ 7-16 กรกฎาคม 2560

วันที่ 7-15 เมษายน 2560


วันที่ 17-20 มีนาคม 2560


วันที่ 7-11 มกราคม 2560


วันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2559

วันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2559

วันที่ 21-25 ตุลาคม 2558

วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2558

วันที่ 2-5 เมษายน 2558

วันที่ 4-8 มีนาคม 2558

วันที่ 10-30 ตุลาคม 2557วันที่ 10-14 ตุลาคม 2556วันที่ 18-26 เมษายน 2555
วันที่ 8-12 ต.ค.55วันที่ 2-5 ตุลาคม 2553
วันที่ 7-11 เมษายน 2553


วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2552

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2552

วันที่ 27-28 ก.พ,1-3 มี.ค.2551

วันที่ 9-15 ธันวาคม 2550

วันที่ 17-23 เมษายน 2549


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ท่องเที่ยว ณ JEJU เกาหลีใต้

ตอนที่ 1 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (7-9 เมษายน 2560 เดินทาง โกลกัตตา-นิวเดลี-เลห์)

ตอนที่ 4 เดินทางเลห์ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย 7-15 เมษายน 2560 (12 เมษายน 2560 LEH)