วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

เดินทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วันที่ 6-12 ธันวาคม 2559(2)

วันที่ 8 ธันวาคม 2559
ตอนที่ 1  ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4  ตอนที่ 5
รับประทานอาหารเช้าที่พัก
เดินชมบรรยากาศบ้านรักไทยยามเช้า
ชมโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
 
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านปาละ

น้ำตกผาสื่อ
ภูโคลน
อุทยานถ้ำปลาชมประอาทิตย์ตกดิน
พระธาตุดอยกอแมเข้าพักที่โรงแรมงามตา


รับประทานอาหารเย็นที่ร้านใบเฟิร์น
เดิน Shopping ที่ถนนคนเดิน