วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเดินทางเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร วันที่ 24-25 กันยายน 2554

บันทึกการเดินทางเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร  วันที่ 24-25 กันยายน 2554

วันที่ 24 กันยายน 2554
วันที่ 25 กันยายน 2554