วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอนที่ 4 บันทึกการเดินทาง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น กวางเจา -1 6-9 พฤษภาคม 2552

วันที่ 9 พฤษภาคม 2552
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4